Privacy verklaring

Inleiding. Deze privacy verklaring is opgesteld om u inzicht te verschaffen over welke persoonlijke gegevens worden opgeslagen, waarvoor ze worden opgeslagen en hoe ze beveiligd zijn en over wat uw rechten zijn.

Bedrijfsomschrijving. Massagepraktijk Fit en Wel is gevestigd aan de Windbaan  nummer 40, 3893 CH  te Zeewolde, KvK 52185826. Massagepraktijk Fit en Wel is een massagepraktijk voor sport- en ontspanningsmassages.

Contactgegevens. Massagepraktijk Fit en Wel , Gerrie Verlaan,  tel: 06-18975052, info@massagepraktijkfitenwel.nl, www.massagepraktijkfitenwel.nl

Doeleinden. Massagepraktijk Fit en Wel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is, om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren en om aan mijn wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Persoonlijke gegevens die Massagepraktijk Fit en Wel  verwerkt zijn:

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer(s)

E-mailadres

 

Bijzondere gegevens  afhankelijk van uw zorgvraag :

Gegevens over uw gezondheid, blessures,  medicijngebruik, gebruik verslavende middelen, thuissituatie, hobby en sport.

 

Ontvangers gegevens. In mijn praktijk Massagepraktijk Fit en Wel ben ik, Gerrie Verlaan, op dit moment de enige persoon die uw gegevens kan inzien. Indien u het contactformulier op mijn website www.massagepraktijkfitenwel.nl invult dan komen deze gegevens ook terecht op de mailserver van mijn hostingpartij.

Opslag periode. Hoelang worden gegevens opgeslagen? Massagepraktijk Fit en Wel bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijnen voor de eerder genoemde persoonlijke gegevens.

Rechten. U als (potentiële) cliënt heeft rechten. Dit zijn uw rechten:

•Recht op inzage

•Recht op rectificatie: wanneer gegevens fout zijn doorgegeven, veranderd of door mij fout verwerkt, dan pas ik die aan, wanneer u mij daar om vraagt.

•Recht op het indienen van een klacht.

•Recht op overdracht: als ik u een dienst aangeboden hebt en u besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht dat de gegevens door mij worden overgedragen aan die andere partij.

•Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: de cliënt waarvan de gegevens bij mij opgeslagen liggen, mag aangeven dat hij niet meer wil dat ik die gegevens gebruik.

 

Uw verzoek tot inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering van uw persoonlijke gegevens kunt u sturen naar info@massagepraktijkfitenwel.nl. Ik zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren, maar uiterlijk binnen een maand.

Mocht u een klacht in willen dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, dan kan dat via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Verplichte gegevens. U als (potentiële) cliënt hoeft uw gegevens niet achter te laten op mijn website, maar zonder uw e-mail adres of telefoonnummer, kan ik u niet bereiken voor het maken van een afspraak. En zonder uw persoonlijke gegevens kan ik u geen dienst aanbieden i.v.m. aansprakelijkheid.

Cookies. Massagepraktijk Fit en Wel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging. Massagepraktijk Fit en Wel heeft maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en ongewenste openbaarmaking. Mijn Website www.massagepraktijkfitenwel.nl  is beveiligd met SSL.

Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@massagepraktijkfitenwel.nl of via telefoonnummer 06-18975052.